Перелік книг про Державу та Державне управління

Друк

Опубліковано 20 листопада 2013

1. "Словник по кібернетиці" / Під редакцією В.С. Михалевича.
2. Семененко І.І. "Афоризми Конфуція".
3. "З книг мудреців. Проза Древнього Китаю".
4. "Антологія світової філософії" в 4 томах.
5. "Старокитайська філософія. Збори текстів" в 2 томах.
6. "Антологія кинизму. Фрагменти творів кинических філософів", книга VI.
7. Платон "Твори" в 3 томах.
8. Арістотель "Твори" в 4 томах.
9. Нодар Джин "Я є хто я є".
10. "Нила Сорського Віддання і Статут".
11. "Житіє протопопа Авакума, ним самим написане, і інші його твори".
12. "Естетика Ренесансу. Антологія" в 2 томах.
13. Макіавеллі Н. "Обрані твори".
14. Монтень М. "Досліди".
15. Бэкон Ф. "Твори" в 2 томах.
16. Де Ларошфуко Франсуа "Максимы", Блез Паскаль "Думки", Де Лабрюйер Жан "Характеры".
17. Лейбніц Г.В. "Твори" в 4 томах.
18. Вольтер "Філософські твори".
19. Ламетри "Твори".
20. Дидро Д. "Твори" в 2 томах.
21. Гельвеций К.А. "Твори" в 2 томах.
22. Гоббс Т. "Обрані твори" в 2 томах.
23. Жан-Жак РУССО ПРО СУСПІЛЬНУ УГОДУ, або ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА
23. Локк Дж. "Твори" в 3 томах.
24. Гердер І.Г. "Обрані твори".
25. "Російські просвітники. Зібрання творів" в 2 томах.
26. Спіноза Б. "Обрані твори" в 2 томах.
27. Лернер А.Я. "Начала кібернетики".
28. Вінер Н. "Кібернетика або управління і зв'язок в тварині і машині".
29. Бир Ст. "Кібернетика і управління виробництвом".
30. Глушков В.М. "Введення в кібернетику".
31. Эшби У.Р. "Введення в кібернетику".
32. Эшби У.Р. "Конструкція мозку".
33. Кастлер Г. "Загальні принципи аналізу систем" у збірці "Теоретична і математична біологія".
34. Эшби У.Р. "Принципи самоорганізації" у збірці "Принципи самоорганізації".
35. Шенон К. "Роботи по теорії інформації і кібернетиці".
36. Леонтьев О.М. "Проблеми розвитку психіки".
37. "Управління виробництвом".
38. "Основи організації управління промисловим об'єднанням".
39. Линдсей П., Норман Д. "Переробка інформації у людини".
40. "Принципи Форда".