В ДЕРЖАВІ НЕМАЄ ЖОДНОГО ОРГАНУ ! Немає Президента , Верховної ради України ,Кабінету Міністрів України, немає МВС,НЕМАЄ органів місцевого самоврядування.

Друк

Опубліковано 23 січня 2014

В ДЕРЖАВІ НЕМАЄ ЖОДНОГО ОРГАНУ ! Немає Президента , Верховної ради України ,Кабінету Міністрів України, немає МВС,НЕМАЄ...НЕМАЄ...НЕМАЄ...Немає органів місцевого самоврядування.
ТРЕБА УТВОРЮВАТИ !

Відповідно до ЗУ “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції ” Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року ( 995_004 ), підписану від імені України 9 листопада 1995 року, Перший протокол (994_535 ), протоколи N 4 ( 994_059 ) і N 7 ( 994_804 ) до Конвенції, підписані від імені України 19 грудня 1996 року, та протоколи N 2 ( 994_854 ) і N 11 ( 994_536 ) до Конвенції, підписані від імені України 9 листопада 1995 року у м. Страсбурзі, ратифікувати з такими заявами та застереженнями:

1. Україна повністю визнає на своїй території дію статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Згідно із Ст.3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(1950р.) Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу. Відповідно до ст. 71 Конституції України Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Згідно із ст.1 чинного ЗУ “Про Центральну виборчу комісію“ від 17 грудня 1997 року N 733/97-ВР , що вступив в законну силу з 10.01.2008 року дня опублікування у офіційному засобі масової інформації газеті Урядовий кур'єр, 1998, 01, датою 10.01.98 N 5-6 Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим державним органом, який відповідно до Конституції України, цього та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів. Комісія здійснює консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і проведення місцевих референдумів. Комісія очолює систему виборчих комісій, які утворюються для підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, спрямовує їх діяльність. Однак в Уніарні республіці Україна починаючи з 24.09.1997 р. діє юридична особа з назвою “Центральну виборчу комісію”(код ЄДРПОУ:21661450), яка утворена неуповноваженою особою у незаконний спосіб за відсутності чинного ЗУ “Про Центральну виборчу комісію “ ,яка не може бути встановленим законом державний орган з назвою Центральна виборча комісія в Україні.Зокрема

, ____.12.2013 року я, Білоцерківська Рімма Миколаївна , одержала Витяг № ___________ (Серія _____ №_____________) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців( далі - ЄДР ) про особу з назвою “Центральну виборчу комісію”( далі витяг №____________)(копія Витяг № ___________ (Серія _____ №_____________) з ЄДР про Центральну виборчу комісію(код ЄДРПОУ:21661450) додається). З витягу №____________ видно, що відомості про особу з назвою “ Центральна виборча комісія ”(код ЄДРПОУ:21661450) (далі — особа з назвою “ЦВК ”) внесені 24.09.1997 року.на підставі Закону від 17.09.1997 року N 733/97-ВР9 ( якого не існує взагалі ).З витягу №____________ особа з назвою “ЦВК ” не утворена в результаті перетворення. Також згідно з відомостями, які містить ЄДР, відомості про особу з назвою “ЦВК ” внесені до ЄДР на підставі Закон України № 733/97-ВР. “Про Центральну виборчу комісію “, який нібито було прийнято 17.09.1997р. Крім цього згідно витягу №____________ засновником особа з назвою “ЦВК ” є суб'єкт господарської діяльності, який має код ЄДРПОУ 20064120.Згідно з відомостями, що містить ЄДР, код ЄДРПОУ 20064120 належить суб'єкту господарської діяльності - особі з назвою “УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ”. Вважаю, що відомості про особу з назвою “ЦВК ” внесені до ЄДР фіктивно, а її державна реєстрація не можлива 24.09.1997р. ,як олргану державної влади , тому 24.09.1997 року (код ЄДРПОУ:21661450) зареєстровано юридичну особу приватного права власності з назвою Центральна виборча комісія ,яка до органів державної влади немає ніякого відношення .По перше, особу з назвою “Центральна виборча комісія”(код ЄДРПОУ:21661450) нібито зареєстрована на підставі Закон України № 733/97-ВР. “Про Центральну виборчу комісію “, який нібито було прийнято 17.09.1997р. Такого закону не існує оскільки Закон України № 733/97-ВР “Про Центральну виборчу комісію“ було прийнято Верховною радою 17.12.1997р., а набув чинності цей закон після його офіційного опублікування N 733/97-ВР в Урядовому кур'єрі № 01 від 10.01.1998р., N 5-6.Таким чином юридичну особу з назвою “Центральна виборча комісія ” зареєстровано 24.09.1997 року на підставі акту, якого не існувало і який вступив в законну силу лише через з місяці і 16 днів 10.01.1998 року.Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Повноваження Верховної ради України чітко визначені ст. 85 Конституції України, серед яких відсутні повноваження щодо утворення будь яких органів виконавчої влади і зокрема Центральної виборчої комісії. З огляду на наведені норми законодавства України Верховна рада України не має повноважень утворювати юридичну особу з назвою “Центральна виборча комісія”, вказану у Закон України № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“ .Не має таких повноважень і особа з назвою “УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ”(код ЄДРПОУ 20064120), яка взагалі є суб'єктом господарської діяльності.Повноваження особи з назвою “УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ”(код ЄДРПОУ 20064120) чітко визначені п.2 Перехідних положень ЗУ № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“, який набув чинності 10.01.1998р., а саме: “ Для проведення виборчої кампанії 1998 року Управління справами Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України здійснюють матеріально-технічне забезпечення Комісії, у тому числі надають необхідні приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку тощо.” Таким чином особа з назвою“УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ”(код ЄДРПОУ 20064120) утворене ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ “Про структуру і штати Секретаріату та Управління Справами Верховної Ради України” Голова Верховної Ради України м. Київ, 20 квітня 1992 року N 2282-XII не мала жодних повноважень щодо утворення юридичної особи з назвою “Центральна виборча комісія” на підставі Закону України № 733/97-ВР від 17.12.1997р. Разом із цим повноваження щодо утворення органів державної влади належать Президенту України згідно п.15 ч.1 ст.106 Конституції України, згідно якого Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; Станом на ___.12,2013р. жодного указу Президента України щодо утворення особи з назвою “Центральної виборчої комісії”(код ЄДРПОУ:21661450) не видавалось та офіційно не опубліковувалось. Отже , наведене свідчить про те, що особа з назвою “ЦВК” ніколи ніким не утворювалось, а вказані у ЄДР її засновник не має жодних повноважень щодо утворення цієї особи.Таким чином відомості про особу з назвою “ЦВК” внесені до ЄДР фіктивно за відсутності самого факту створення юридичної особи, відсутності установчих документів та внесені особою, яка не має прав чи повноважень щодо утворення юридичної особи з назвою “Центральна виборча комісія” відповідно до Закону України № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“. Крім того ці відомчості були внесені у час , коли Закону України № 733/97-ВР від 17.12.1997р. “Про Центральну виборчу комісію“взагалі не існувало, що очевидно доводить факт фальсифікації цих відомостей.Як вже зазначалось, на підставі ст.1, ст.18 та 19 ЗУ”Про Центральну виборчу комісію” Центральна виборча комісія забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів . Враховуючи наведене станом на теперішній час в Україні не існує державного органу Центральної виборчої комісії, яка була б утворена і діяла відповідно до Конституції України і законодавства України. Замість цього діє з 24.09.1997 року юридична особа з назвою “ЦВК” , яка є незаконним і неконституційним утворенням , не є державним органом та заснована неуповноваженим суб'єктом господарської діяльність у відсутність норм законодавства .Згідно із Законом України № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“ Центральною виборчою комісією має наступні повноваження встановлювати результати виборів як державний орган , який забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України та народних депутатів України. Згідно із п. 1 та 13 ч.1 ст. 13 ЗУ № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“ Центральна виборча комісія організовує підготовку і проведення виборів Президента України та встановлює результати виборів Президента України, публікує в пресі та ОГОЛОШУЄ в інших засобах масової інформації повідомлення про результати виборів Президента України та після складення присяги вручає новообраному Президенту України посвідчення Президента України .Оскільки за статтею 87. Набуття повноважень Президентом України ЗУ “Про вибори Президента України” новообраний Президент України ВСТУПАЄ на ПОСТ не пізніш як через тридцять днів після офіційного ОГОЛОШЕННЯ результатів виборів та НАБУВАЄ повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України, після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України. Відповідно до того , що з 24.09.1997 року не існує органу державної влади Центральної виборчої комісії , тому у відсутність такого органу нікому у 2010 році було у законний спосіб ОГОЛОСИТИ повідомленням в засобах масової інформації про результати виборів Президентом України громадянина України Януковича В.Ф. і як наслідок не наступили обставини для громадянина України Януковича Віктора Федоровича не пізніш як через тридцять днів після офіційного ОГОЛОШЕННЯ результатів виборів державним органом Центральною виборчою комісією ВСТУПИТИ на ПОСТ Президента України і як наслідок з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України НАБУТИ повноважень та після складення присяги отримати від не існуючого органу державної влади Центральної виборчої комісії отримати ,як новообраний Президент України посвідчення Президента України.А відповідно до того що присягу у новообраного Президента приймала у 2010 році Верховна рада України ,яка так само з 24.09.1997 року не може бути утворена в конституційний спосіб, то виходить таке із Верховною радою України . З гідно із п. 1, 19 та 20 ч.1 ст. 14 ЗУ № 733/97-ВР від 17.12.1997р.“Про Центральну виборчу комісію“ Центральна виборча комісія організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України, підбиває підсумки виборів у цілому по Україні, інформує про них Верховну Раду України , реєструє та публікує списки обраних депутатів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, належності до партії, номера виборчого округу, по якому його обрано , а також після складення обраним народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка.З огляду на те ,що п.1 ст.15 Відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради ЗУ “ Про Регламент Верховної Ради України 10 лютого 2010 року” N 1861-V Верховна Рада нового скликання збирається на першу сесію у залі засідань Верховної Ради не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного ОГОЛОШЕННЯ про обрання не менш як двох третин народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Оскільки ОГОЛОШЕННЯ не існуючим органом державної влади Центральною виборчою комісією такого оголошення проведено не може бути , тому починаючи з 24.09.1997 року жодна новообрана Верховна рада України не могла не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного ОГОЛОШЕННЯ про обрання не менш як двох третин народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради зібрається на першу сесію у залі засідань Верховної Ради . Тому всі дії ,що відбувалися після проведення виборів без органу державної влади Центральної виборчої комісії і 1998році ,і в 2002 році ,і в 2006році ,і в 2007 році ,і в 2012 році по проведенню перших і подальших сесій у залі засідань Верховної ради звичайними громадянами України ,які не мали права складати присягу і як наслідок вступити на посаду та набути повноважень народного депутата України моменту складення присяги за нормами ст. 79 Конституції України .У відсутність утвореної відповідно до закону державного органу Центральної виборчої комісії неможливо організувати, провести і встановити результати виборів Президента України та народних депутатів України і видати їм посвідчення державою встановленого зразків.Юридичним наслідком цих обставин є відсутність можливостіф вступити на посаду і набути повноважень всіма Президентами України та складами Верховної Ради України, обраних після 24.09.1997р. оскільки результати їх виборів встановлені юридичною особою з назвою “ЦВК” , яка не є державним органом, утворена у незаконний і неконституційний спосіб неуповноваженим суб'єктом господарської діяльність.Відсутність встановленого законом державного органу Центральної виборчої комісії унеможливлює реалізацію мого виборчого права, яке гарантовано мені ст.3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(1950р.) та ст. 71 Конституції України. Згідно п.15 ч.1 ст.106 Конституції України Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Згідно ч.1 ст. 5 ЗУ”Про центральні органи виконавчої влади” . Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Відповідно до того ,що з 24.09.1997 року не існує органу державної влади Центральної виборчої комісії та не набували посад і повноважень жоден з Президентів України та складів Верховної ради України ,то з з цього ж числа 24.09.1997 року утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.Так само .як і з Центральною виборчою комісією зареєстрованою у злочинний спосіб 24.09.1997 за 3 місяці ї 16 днів до вступу в законну силу 10.01.1997 року ЗУ “Про Центральну виборчу комісію” у такий же злочинний спосіб зареєстровані 21.05.1997 року за три неділі до вступу 12.06.1997 року в законну силу ЗУ “Про органи місцевого самоврядування” тому існування жодного законного органу місцевого самоврядування в Україні є неможливим.Крім того Згідно зі ст. 6, ч. 1 Європейської хартії місцевого самоврядування без шкоди для більш загальних законодавчих положень територіальні громади (локальні влади) мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

 

Тому створення виконкомів обласних рад, виконкомів відповідних районних рад є правом та обов'язком територіальних громад у відповідності з Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та рядом інших законодавчих актів України для забезпечення процесу ефективного управління та перебігу бюджетного процесу, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів. І, як наслідок, у конституційний та законний спосіб, ми отримаємо можливість для створення державного озброєного органу.
У цьому процесі встановлення реального народовладдя закликаємо громадян України, депутатський корпус, мерів міст, голів сільських рад повсюдно створювати та надавати максимальну підтримку створенню територіальних громад за участі більшості жителів сіл, селищ та міст області безпосередньо або через громадських представників. Це можна зробити у будь-який спосіб, визначений Європейською хартією місцевого самоврядування. Насамперед за умов, що склалися в Україні, через загальні збори згідно з правом територіальної громади самостійно вирішувати будь-яке питання місцевого значення у відповідності зі ст. 140 Конституції України, ст. 4-6 Європейської хартії місцевого самоврядування.
Виходячи наведених фактів, закликаємо територіальні громади України загальними зборами на території адміністративно — територіальної одиниці села, селища, району в місті з районним поділом, міста заборонити на своїй території діяльність не існуючих ВР України та президента, кабміну, незаконних суб'єктів господарювання — ОДА, РДА, міністерств та відомств, так званих державних виконавчих служб та ДПІ, прокуратури та судів та заново розпочати створення рішеннями територіальної громади відповідних власних адміністративних структур — органів в Україні , чиновники що працюють в цих органах є державними службовцями згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування і Конституцією України. 
Закликаємо до проведення у найближчому майбутньому загальних зборів представників територіальних громад України, на яких згідно з вимогами Конституції, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого законодавства, що не суперечить Конституції, встановити конституційний устрій в Україні. 
Виконання тимчасових адміністративних функцій в адміністративно — територіальних одиницях України до моменту проведення зборів пропонуємо делегувати ініциативним групам ( локальним колективам) , що можуть складатись із громадян України -власників національного багатства.

Автор: Рима Білоцерківська