Вся система влади в Україні є нелегітимною?!

Друк

Опубліковано 10 вересня 2014

Останнє оновлення 10 вересня 2014

Класс!
Поделиться
403 Forbidden - nginx
403 Forbidden
В доступе отказано Возможно, не загружен индексный файл или для вашего IP адреса ограничен доступ к сайту.
Если Вы администратор сайта, исправить эту ошибку поможет статья Ошибка 403 Forbidden в нашей справке.

верховна радаАсамблеєю малого і середнього бізнесу Украiни та рядом громадських активістів проведено експертизу законності створення та функціонування органів державної влади, з якої можна зробити висновок, що вся система влади в Україні є нелегітимною.

Встановлено наступні факти.

Центральна Виборча комісія є юридичною особою , яка має ЄДРПОУ 21662450 , що є ознакою реєстрації юридичної особи приватного права власності, реєстрація якої проведена 24.09.1997 року на підставі Закону, винесеного Верховною Радою на голосування 17.09.1997 року за номером 733/97-ВР. Даний Закон України прийнятий 17.12.1997 року , а вступив в законну силу з 01.01.1998 року. Реєстрація органу державної влади, з назвою "Центральна виборча комісія", за три місяці і 6 днів до вступу в законну силу Закону, згідно якого вона мала бути створена, є незаконною.

Засновником цієї організації виступила Верховна Рада України. 12 вересня 1991 року Законом “Про правонаступництво України” найвищим органом державної влади України оголошено Верховну Раду України, в депутатському складі ВР Української РСР. Згідно зі статтею 4, цього ж Закону, органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди, сформовані на підставі Конституції УРСР, діють в Україні до створення таких органів на підставі нової Конституції України.

 

З того часу в конституційний спосіб Верховна Рада як орган державної влади створена так і не була. Також не створено у законний спосіб Центральну виборчу комісію, яка б могла провести відповідні вибори та видати законні посвідчення депутатам. Отже, не існує обраної в законний спосіб Верховної Ради України.

Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, ЄДРПОУ - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Згідно зі ст. 8, ч. 1 Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання є юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Згідно зі статтею 58 цього ж кодексу, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації, як юридична особа чи фізична особа — підприємець, у порядку, визначеному цим Законом. Стаття 43 цього ж кодексу забороняє здійснення підприємницької діяльності органам державної влади, а статтею 56 визначено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника або уповноваженого ним органу.

До сказаного доповнимо: згідно зі ст. 173 ЦК України у випадку і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені територіальних громад лише за спеціальними дорученнями можуть виступати органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Такі спеціальні доручення відсутні.

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що не існує створених у відповідності з чинним законодавством Центральної виборчої комісії, Верховної Ради України та Президента України. Наслідком цього є незаконне захоплення державної влади та розпорядження майном територіальних громад нелегітимними виконавчими органами влади.

Кабінет міністрів України складається з набору суб'єктів господарювання, які на своїх засіданнях приймають рішення щодо власності громадян та територіальних громад: міністерства закордонних справ України - ЄДРПОУ 00026620, міністерства юстиції України - ЄДРПОУ 00015622, міністерства фінансів України — ЄДРПОУ 00013480, міністерства екології та природних ресурсів - ЄДРПОУ 37552996, міністерства освіти і науки України - ЄДРПОУ 38621185, міністерства оборони України - ЄДРПОУ 00034022, міністерства внутрішніх справ України — ЄДРПОУ 00032684, тощо.

Стаття 142 Конституції України стверджує, що доходи місцевих бюджетів, а саме бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування, перебувають у власності територіальних громад.

Згідно зі ст. 7, ч. 9 Бюджетного кодексу України бюджетна система України — це розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Громадяни і територіальні громади є відповідно власниками держави, зокрема місцевих бюджетів. Згідно зі ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Насправді у процес розподілу та використання бюджетів територіальних громад залучено незаконно створені юридичні особи — суб'єкти господарювання: райдержадміністрації, облдержадміністрації, міністерства, а не легітимні органи виконавчої влади, які мали бути створені у відповідності з Конституцією та Законами України.

Елементом цієї злочинної системи сьогодні є і органи місцевого самоврядування.

Оскільки всі органи місцевого самоврядування, по всій території України, мають номери ЄДРПОУ , що є ознакою реєстрацію юридичної особи приватного права власності, та всі утворені в один день 21.05.1997 року, за три неділі до вступу 12.06.1997 року в законну силу Закону України “Про органи місцевого самоврядування”, можна стверджувати, що законні органи місцевого самоврядування в Україні на сьогодні не існують.

В підсумку ми маємо всі підстави вважати, що в Україні на сьогодні відсутні будь-які легітимні органи державної влади та місцевого самоврядування!

Згідно зі ст. 6, ч. 1 Європейської хартії місцевого самоврядування, без шкоди для більш загальних законодавчих положень, територіальні громади (локальні влади) мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.

Створення виконкомів обласних та районних рад є правом та обов'язком територіальних громад у відповідності з Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та рядом інших законодавчих актів України, для забезпечення процесу ефективного управління та перебігу бюджетного процесу, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів.

Для встановлення реального та легітимного народовладдя, громадянам України, депутатському корпусу, мерам міст, головам сільських рад необхідно повсюдно ініціювати та надавати максимальну підтримку створенню територіальних громад, за участі переважної більшості жителів сіл, селищ та міст області, безпосередньо або через громадських представників.

Виходячи із наведених фактів, територіальні громади України, загальними зборами на території адміністративно — територіальної одиниці села, селища, району в місті з районним поділом, міста - уповноважені заборонити на своїй території діяльність фактично не існуючих - ВР України, Президента, незаконних суб'єктів господарювання — Кабміну, ОДА, РДА, міністерств та відомств, так званих державних виконавчих служб та ДПА, прокуратури та судів, тощо. Територіальні громади України, своїми рішеннями, повинні заново розпочати процес створення відповідних, їм підпорядкованих, адміністративних структур.

У найближчому майбутньому доцільно провести загальні збори (ВІЧЕ) легітимно обраних представників територіальних громад України, на яких, згідно з вимогами Конституції, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого законодавства, яке не суперечить Конституції, відновити в Україні конституційний лад.

Автор: Святослав Грабовський

Інформацію взято з сайту: Facebook